Dočasné počitadlo pro horny Zpět

Festival J.V.Sticha-Punto XXIV. Slavnosti lesního rohu

V Žehušicích, které byly po skončení husitských válek vždy střediskem poměrně rozsáhlého panství v majetku předních šlechtických rodů, je nejvýznamnější kulturní tradicí přesahující lokální, regionální a státní rámec osobnost zdejšího rodáka Jana Václava Sticha, proslulého pod jménem Giovanni Punto. Každoroční festival Slavnost lesního rohu v Žehušicích a okolí vstupuje do 24. ročníku.
Náhrobky rodiny purkrabích z Donína s erbem z jeleních parohů jsou zasazeny ve zdi kostela sv. Marka v Žehušicích. Hned vpravo u chrámových dveří je náhrobek s dívčí postavou a nápisem:
"Léta páně 1585 umřela jest urozená panna, panna Lidunka, purkrabinka z Donína, jejížto tělo tuto pochováno jest, očekávaje budoucího k života věčnému blahoslavenství vzkříšení, amen"
Zde 25. června 2005 zazní před devátou hodinou dopoledne lovecké fanfáry, které budou zvát na Hubertskou mši. Bohoslužbu bude sloužit královéhradecký pan biskup nebo jím určený duchovní.
Slavnost lesního rohu koná nejen v samotných Žehušicích, ale už tradičně i v okolí podle následujícího harmonogramu.

260. výročí narození Jana Václava Sticha
FESTIVAL J. V. STICHA-PUNTO
XXIV. SLAVNOST LESNÍHO ROHU

s finančním přispěním Středočeského kraje
ŽEHUŠICE a okolí - 22., 23. a 24. června 2006

22. 6. čtvrtek 19 hodin
VYSOKÁ ( vrch u Kutné Hory) - Šporkův Belveder

23. 6. pátek
od 10 do 16 hodin ŽLEBY Duo lesních rohů – Cors du Chasse- hraje při prohlídkách na zámku
od 19 hodin BÍLÉ PODOLÍ Koncert duchovní hudby v kostele sv.Václava

24.6. ŽEHUŠICE

8,30 - Zahájení pod Stichovým dubem u starého zámku 8.30 hodin
9,00 - Svatohubertská mše v kostele sv.Marka
10,00 - Setkání s trubači a bílými jeleny v oboře
13,00 - Trubači Řádu sv. Huberta v Základní škole J. V. Sticha-Punta
14,30 - KONCERT v ZŠ
16,30 - Vzpomínka na Josefa Khyna u domu č. 99
17,00 - KONCERT v kostele sv. Marka – Pocta varhaníku Janu Wolfovi

Výstavy dokumentů, fotografiií, keramiky,trofejí, výtvarných prací,

Občerstvení a prodej publikací

Pořádá:
HORNFORUM- česká hornová společnost J. V. Sticha Punto
Obec Žehušice, Obec Bílé Podolí, Obec Suchdol
Okresní myslivecký spolek Kutná Hora
Základní škola Jana Václava Sticha-Punta

Nahoru Zpět