MAIN PAGE

Stará čínská poezie.
Předmluva a úvod Zpěvy staré Číny O překladech
Nové zpěvy staré Číny Třetí zpěvy staré Číny Z encyklopedie

 


Mathesius Bohumil, * 14. 7. 1888, † 2. 6. 1952, český básník, překladatel, publicista a literární vědec – rusista; profesor na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Bratr Viléma Mathesia. Tradici ohlasové poezie obohatil parafrázemi čínské poezie (Zpěvy staré Číny, Nové zpěvy staré Číny, Třetí zpěvy staré Číny). Osobitou překladatelskou tvorbou uvedl do české literatury díla ruských autorů (A. S. Puškina, M. J. Lermontova, N. V. Gogola, F. M. Dostojevského, L. N. Tolstého, V. V. Majakovského, S. A. Jesenina, M. A. Šolochova); překládal rovněž z literatury německé, francouzské a norské (H. Ibsen Peer Gynt).

Mathesius Vilém, * 3. 8. 1882, † 12. 4. 1945, český jazykovědec a literární historik, anglista a bohemista; bratr B. Mathesia. Od roku 1912 první profesor anglistiky na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1926 spoluzakladatel Pražského lingvistického kroužku. Zabýval se mluvnicí, fonologií a stylistikou angličtiny a češtiny, obecnou jazykovědou a jazykovou kulturou i obecnými otázkami kultury. Průkopnický význam mají i jeho práce o slovosledu a o aktuálním členění větném. Hlavní díla: Dějiny literatury anglické I – II, Čeština a obecný jazykozpyt, Obsahový rozbor současné angličtiny, výbor Jazyk, kultura a slovesnost. Autor esejů o kulturněpolitických otázky.

Li Po, Li Tchaj-po, Li Taibo, * 701, † 762, čínský básník; člen císařské akademie. Část života prožil ve vyhnanství. Lyrické sbírky, z větší části věnované přírodním scenériím, vynikají popisy slavných míst, inspirovaných historií a bájemi. Užíval písňové formy, např. jüe-fu. Psal i variace na staré básnické mistry. Z jeho díla se dochovalo okolo 900 básní. Česky vyšlo Zpěvy staré Číny (přebásnil B. Mathesius), Pavilón u zelených vod, Měsíc nad průsmykem.

Tu Fu, * 712, † 770, čínský básník. Pro estetické i morální hodnoty svého díla je považován za patrona čínské poezie. Vyjadřoval se ke své době a zejména k těžkým podmínkám života lidí za války. Osobní poezii psal pod vlivem osobních zklamání, kdy zjistil, že sám nemůže ovlivnit chod věcí. Tu Fu psal všemi tehdy užívanými formami; často je přizpůsoboval. Typická je pevná kompozice básní a málo zdobný jazyk. České ukázky vyšly ve výboru Zpěvy staré Číny.

Tchang (Tang), čínská dynastie 618 – 907, za níž sjednocená Čína dosáhla všeobecného rozkvětu. Na konci dynastie Suej se říše rozpadla na řadu nezávislých území. V roce 617 Li Jüan obsadil hlavní město Ta-sing (dnešní Xi’an) a 618 se prohlásil za císaře nové dynastie Tchang pod jménem Kao-cu (vládl 618 – 626). Do roku 623 sjednotil celou Čínu a 626 předal trůn svému synovi Li Š’-minovi. Do pol. 8. stol. tzv. zlatý věk říše Tchang, období největšího územního rozmachu a kulturního rozkvětu. Tchang dosáhla řady vítězství nad Východními a Západními Turky s pomocí Ujgurů a úzká spojenectví s okolními národy (Tibeťany, Kitany, Ujgury aj.), často podložená dynastickými sňatky. Byly navázány diplomatické vztahy se státy Blízkého východu a byzantskou říší. Rozkvět poezie (Li Po, Tu Fu), historiografie, filozofie, malířství, uměleckých řemesel (tchangská glazovaná keramika); tzv. zlatý věk buddhismu a čchanu (Süan-cang, Tao-süan, Šen-siou, Chuej-neng). Tchangské právo se stalo vzorem pro pozdější státy. 755 – 761 An Lu-šanovo povstání znamenalo počátek úpadku říše Tchang. 874 – 884 velké rolnické povstání Chuang Čchaa. Boje s Tibeťany a tureckými Šatoy, vnitřní boje mezi dvorskými eunuchy a pohraničními vojenskými veliteli. V roce 907 Ču Wen, jeden z vojenských velitelů, sesadil posledního tchangského císaře a sám se prohlásil císařem dynastie Liang; začátek období zvaného Pět dynastií a deset států.

Tchang - provincie

Hranice státu

Tchang - hranice státu


Hudební bonus

Pro příznivce čínské poezie jsem připravil několik ukázek čínské tradiční hudby ve formátu mp3. Jsou mono ve streamu 48 kb.

Ku-su-sing flétna ti-c` 1:26 min 516 kb
Su Wu pase ovce cimbál jang-čhin 1:22 min 492 kb
Odraz Měsíce v Druhém prameni dvoustrunné housličky er-chu a cimbál jang-čhin 1:13 min 440 kb

Nahoru Zpět