Zpět

Úvod - Lodě - Etnologický ústav AV - Ellis Island

  Amerika - Rusko

Tato část je sestavena z materiálů Etnologického ústavu Akademie věd ČR

Evropské vystěhovalectví do Ameriky, sílící již v 1.polovině 19. století, bylo způsobeno velký hladem v Irsku, porážkou revolucí 1948 a oblasti ekonomické ohlasem kalifornské "zlaté horečky". Emigrace se šířila od západu a severu Evropy a okolo roku 1850 zasáhla i České země. Rakousko-uherské úřady se zpočátku stavěly k emigrací vlažně. Teprve po roce 1852 bylo vystěhovalectví blíže kontrolováno. Byly konfiskovány tiskoviny vybízející k emigraci, byla stíhána činnost agentů paroplavebních společností. Vláda využívala i korespondenci emigrantů určenou do staré vlasti k odrazení případných zájemců. Tyto snahy se neprojevily zásadně restriktivními opatřeními.

Kolonizační pokusy v Jižní Americe zesílily v druhé polovině 19. století a pokračovali až do 20-30. let století dvacátého. Pokračující hospodářský rozvoj přinesl hlad po pracovní síle. Výsledkem byla liberální imigrační politika. Například Brazílie již v 50.letech 19.století zahájila rozsáhlou propagační kampaň k získání zemědělských dělníků na kávové plantáže. Lodní společnosti tyto snahy podporovaly. Koncem 80.let byla potřeba pracovní síly taková, že některé brazilské státy nabízely dokonce bezplatnou přepravu přes moře. Tím bylo umožněno přistěhovalectví těch nejchudších vrstev a zacházení s nimi bylo srovnatelné se situací otroků v dřívějších dobách. Už na lodích podléhali vystěhovalci nemocím v důsledku špatné stravy a mizerných hygienických poměrů. Tvrdá práce v těžkých klimatických podmínkách a žlutá zimnice je decimovaly ještě více. Mzdy byly tak nízké, že nebyla naděje pomýšlet na návrat domů. V letech 1890-1914 přišlo do Argentiny celkem 4 miliony vystěhovalců z různých zemí, ale jen 2,4 mil. zde zůstalo! Tyto informace nevylučují, že část imigrantů uspěla a dobře se uchytila.

Přes všechna varování byl pozorován po roce 1906 zvýšený zájem o Argentinu. Vystěhovalci dávali přednost Argentině před USA, kde bylo velmi obtížné získat půdu za ceny přijatelné pro naše krajany, zejména po roce 1921, kdy USA přijaly restriktivní imigrační zákony. K zájmu o Argentinu přispěla i informační brožura F.Misslera, pracovníka Severoněmeckého Lloydu.

Nejstarší česká kolonie byla strojírenská dělnická kolonie ve městě Tafí Viejo v provincii Tucumán - od 1910 (následek obchodní činnosti firmy Škoda). První zemědělské kolonie, osada Veronica v provincii Entre Rios. Dalším významnějším centrem byla Presidencia Saenz Peňa v Chaku - 1913. Později po 1. světové válce byla významnější kolonie v Baji Hondo, tvořená Slováky z Bulharska (po 1922). Jiným příkladem hromadného přesídlení byli volynští Češi, kteří se usadily v Missiones u města Posadas, Cerro Azul a Olegario V. Andrade (1921-2). Jejich příchod souvisel s velkou vlnou polského přistěhovalectví do Argentiny. Z dalších kolonií jen jména: Dora, Fram (Paraguay), Delta, Media Agua v provincii San Juan, kolonie La Chiguita, Charata, Castelli, Florida v Chaku, Alvear v Mendoze, Pedro Luro a řada dalších.
Pozdější pokusy v době hospodářské krize většinou ztroskotaly.

Výrazná byla i kolonizace v Brazílii.

Pramen: Český lid, 84, 1997, 3, str.177, Češi z Běloruska - Uherek, Valášková, Brouček, ÚEF AV ČR
Češi v cizině 3, Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV 1998

Nahoru Zpět