Zpět

Jak střílí Izraelci.

Přirozená střelba - Metodika nácviku - Jak střílí Izraelci - CAR System centrální osy
Obrana z auta - Obrana zblízka - Účinnost střeliva - Mýtus zastavujícího účinku

Převzato se souhlasem ze stránek SSK Zlín - 11.12.02.v tuto chvíli nefunkční

V průběhu let se izraelská armáda a další ozbrojené složky staly pověstné svou úrovní, výcvikem a výzbrojí. Izrael je po celou dobu své existence buď ve válečném stavu nebo ve stavu ohrožení a tomuto faktu je podřízeno fungování státu, hospodářstvím počínaje a každodenním životem obyvatelstva konče. Svoji roli hraje nepochybně i krutá historická zkušenost židovského národa. Proto se také vytvořil a zdokonalil bezpečnostní systém státu Izrael, zahrnující kvalitní zpravodajskou činnost, ozbrojené složky a v neposlední řadě obyvatelstvo, které v drtivé většině, ženy nevyjímaje, prošlo minimálně základním vojenským a střeleckým výcvikem. A zde se dotýkáme zásadního bodu izraelského úspěchu, systému výcviku vhodného jak pro armádní a policejní specialisty, tak pro nejširší vrstvy civilního obyvatelstva bez rozdílu fyzických dispozic. Tím se stal izraelský systém bojové střelby (Israeli combat shooting, Israeli tactical shooting system), mýty zahalený a pečlivě utajovaný styl výcviku. V krátkosti by se dalo říci, že jde o souhrn technik a taktických postupů využití střelných zbraní na základě usměrnění přirozených lidských instinktů. Hlavními znaky izraelské střelby jsou bezpečnost při nošení zbraní, jednoduchost a funkčnost užívaných technik a jejich provázanost s přirozenými vlastnostmi lidského těla. Velký důraz se klade na duševní přípravu střelce. Především musí každý střelec cítit odpovědnost a nevratnost děje při použití střelné zbraně. Musí si být dokonale vědom, kdy zbraň použít a kdy ne a v případě kladného rozhodnutí tak musí učinit rozhodně, co nejúčinněji a s vírou ve vlastní schopnosti, výcvik a vůbec v sebe samého.

Cílem výcviku je připravit člověka na reálnou situaci, kdy je adekvátní použití zbraně v sebeobraně. Součástí jsou cvičení vyvolávající stresové situace a symptomy, jako jsou zvýšená tepová frekvence, zrychlené dýchání, pocení, změny krevního tlaku, zvýšení hladiny adrenalinu apod.. Zvyšuje se sebevědomí střelce s důrazem na pochopení logiky jednotlivých technik, proč fungují a čeho lze dosáhnout. Střelec musí být schopen zasáhnout cíl na sebeobrannou vzdálenost bez ohledu na světelné podmínky nebo stres.

Základem jakékoliv dovednosti člověka je zafixování, nadrilování základních úkonů a postupů, abychom v kritické situaci jednali instinktivně. Izraelský výcvik ve střelbě využívá například té vlastnosti, že jakmile se na něco zaměříme zrakem a myšlenkou a poté na to ukážeme, tak se na první pokus, aniž bychom nad tím přemýšleli, trefíme přesně. Tohoto instinktu, který ovládají i malé děti, se využívá prostě tak, že se zbraň stane prodloužením ruky, "sroste" s ní a stane se prstem, kterým si ukážete na cíl. Dalším využitelným instinktem je tendence při nenadálém ohrožení nebo leknutí se přikrčit a chránit si hlavu.

Asi nejznámějším faktem je to, že se zbraň (pistole) v tomto systému nosí zásadně za tzv. podmínky 3 (condition 3), tj. s plným zásobníkem a bez náboje v nábojové komoře. Je to nejbezpečnější a lze to také odůvodnit logickou linkou: "Pokud nepotřebuji střílet, nepotřebuji mít náboj v komoře ani mít tasenou zbraň. A naopak pokud střílet musím, toto vše musím být schopen učinit co nejrychleji a nejpřesněji..." (Podmínka  3 není určena pro všechny situace, ale pouze pro stav, kdy nehrozí bezprostřední nebezpečí, tj. pro všední život. Samozřejmě v situacích, kdy je riziko střelecké konfrontace enormní, je vhodné mít zbraň připravenou k okamžitému použití.)

Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3
Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3
Levá noha provede úkrok doleva (střelec pravák), tělo se celkově přikrčí a mírně nachýlí kupředu. Levá ruka koná pohyb do úrovně očí, případně eliminuje překážky ve střelbě. Pravá ruka uchopí zbraň v pouzdře bez zatlačení dolů, ukazovák mimo spoušť. Pravá ruka tasí zbraň, nad pouzdrem ji pootočí o 90o rovnoběžně se zemí a nejkratším pohybem ji donese k levé ruce. Ta pevně uchopí zadní stranu závěru mezi vnitřní stranu palce a ukazováku a natáhne závěr. Pravá ruka pokračuje v přímém směru a šroubovitým pohybem se dostává do přirozené polohy do úrovně očí. Na konci pohybu následuje výstřel. Dle konkrétní situace se k držení zbraně připojuje levá ruka nebo následuje další výstřel, úhybný manévr tělem, změna polohy atd..
Po důkladném tréninku tasení a výstřelu "na izraelský způsob" lze dosáhnout zásahu cíle ve vzdálenosti cca 5m za 0,8s. Zkušenost říká, že netrénovaný střelec dosahuje času asi 1,5 - 1,7 s, po mírném tréninku 1,2 - 1,3 s. Základním střeleckým postojem je modifikovaný postoj A, tj. čelem k cíli, nohy široce rozkročeny a pokrčeny v kolenou, tělo mírně nachýleno dopředu a natažené ruce, držící zbraň v úrovni očí. Postoj je částečně převzatý z izraelského bojového umění Krav Maga. Je přirozený, stabilní a umožňuje rychlý přechod do jiné polohy, do běhu atd.. Pokročilé techniky střeleckého systému zahrnují metody bojové střelby v týmu, střelbu v neobvyklých situacích a polohách a další taktické prvky.

 

V současné době se několik firem v USA a v Izraeli zabývá výrobou knih a videokazet na dané téma a pořádá praktické kurzy, bohužel finančně velmi náročné. V ČR se touto střelbou zabývají - kromě několika jednotlivců, kteří prošli výcvikem v Izraeli - např. firma Skatach a sdružení osobních strážců Custôs.

Zdroj: Střelecká revue 2/1999

Nahoru Zpět