Zpět

Obrana z auta.

Přirozená střelba - Metodika nácviku - Jak střílí Izraelci - CAR System centrální osy
Obrana z auta - Obrana zblízka - Účinnost střeliva - Mýtus zastavujícího účinku

Převzato se souhlasem ze stránek SSK Zlín - 11.12.02.v tuto chvíli nefunkční

Střelba z vozu je účinná pouze za předpokladu, že auto stojí. Nejúčinnější taktické postupy vyžadují znalost správného vystoupení z vozu, znalost kdy a jak tasit zbraň a umění zaujmout nejlepší krytou pozici pro vedení palby.
Pohledy některých lidí na spojení aut se zbraněmi jsou scestné. Zvláště představy získané z filmů jsou velice odlišné od reality. Je neuvěřitelné, jak velký vliv má stylizovaný hollywoodský škvár. Pojďme rozptýlit alespoň některé bludy a probrat taktiku používání zbraní s využitím vozidla.

Pokud je vozidlo v pohybu nebo pokud běží motor, je hlavní zbraní sám automobil. Proč bych měl mít zájem se zapojovat do přestřelky, když mohu velice rychle opustit prostor a ještě nechat na útočníkovi otisky svých pneumatik. Nikdo není schopen zároveň řídit a střílet tak, aby neohrožoval vše ve svém okolí (včetně sebe). Jestliže řidič není ve vozidle sám, další ozbrojená osoba vytáhne zbraň a zaujme pozornost útočníka. Řidič tak získá čas na manévr směřující k úniku z nebezpečného prostoru.
Lze říci, že použití zbraně je vhodné pouze v situacích, kdy vozidlo stojí. Pokud vystoupíš z automobilu, nemů-
žeš ho už přímo používat jako zbraň. Potom závisíš na třech taktických prvcích v tomto pořadí : důvtip, nesmrtící zbraně, smrtící zbraně (samozřejmě můžeš naskočit zpátky do auta v případě, že by nebezpečí vzrostlo). Na jasném příkladu uvedu, co tím myslím. Pokud jsi napaden při chůzi po parkovišti k vozu nebo při vystupování z něj, doporučuji využít vozidla jako krytu pro střelbu, protože by bylo nepraktické nastupovat do vozu, startovat motor a ujíždět pryč, když jsi pod palbou.
Je všeobecně známo, že nejlepší kryt pro střelbu představují motor a kola. Existuje několik klíčových prvků, jak tento kryt nejlépe využít. V prvé řadě je nezbytné udržet si určitý odstup od vozidla.

Vzdálenost na délku natažené paže zajistí možnost rychlého zved-
nutí z krytu a také návrat do krytu. Při sledování akčních filmů lze vidět hrdiny i padouchy, jak položí ruce na přední i zadní kapotu, opřou zbraň a pálí ostošest. Kdyby tak bylo ve filmu všechno jako v životě... Realita je bohužel jiná. Pokud se při střelbě opírají ruce nebo zbraň o podložku, při každém výstřelu se zbraň odrazí od povrchu a je nezbytné znovu zaměřovat. A cesta zpět do krytu je o několik zlomků sekundy pomalejší.
Když ještě nemáš vytasenou zbraň, neztrácej s tím čas a zaujmi nejdřív pozici v krytu. Energicky přistup k vozidlu s nataženou ru-
kou (tou, ve které při střelbě nedržíš zbraň, většinou levou). Jakmile se dotkneš dlaní auta, jsi ve správné vzdálenosti. Vytas zbraň, zhluboka se nadechni - předtím, než se sám vystavíš nebezpečí - a vysuň z krytu hlaveň zbraně.
Při tomto postupu se nejčastěji vyskytují tři chyby. První z nich je,

Vozidlo 1
Takhle se to podle Jima Grovera dělat nemá - opřením o kapotu se ztěžuje jak ovládání zbraně, tak i možnost manévru pohybem.

když má střelec sice dobrý výhled na cíl, ale hlaveň jeho zbraně je cloněna překážkou. Pokud se střela odrazí od plechu auta v tak malé vzdálenosti od střelce, vznikají opravdu ošklivá zranění. Druhou chybou je situace, kdy si střelec nevybere nejlepší kryt: splete si místo, kam není vidět, s místem, kde je nejbezpečnější kryt, např. se bude snažit schovat za sloupek kabiny před zadní kapotou. Je známo, že běžná munice tyto materiály včetně

Vozidlo 2
Správná vzdálenost od auta je na délku paže.

skla prostřelí. V některých případech střelci pod palbou bezmyš-
lenkovitě vystaví celé své tělo od pasu nahoru útočníkovi přes okno auta. Poslední častou chybou je vystrčení hlavy z krytu před hlavní zbraně. Hlaveň jde vždy první, pak teprve hlava. Pokud člověk kombinuje pohyb nebo jinou činnost se střelbou, má tendenci zapomínat na základy teorie střelby. Způsobuje to nervozita, strach či ukvapenost. Jednoduše řečeno: "Nejlepších výsledků dosáhneme perfektním zvládnutím jednotlivých základ-
ních prvků". Není to nic světoborného. Pokud je střelba rozložena do jednotlivých základních kroků, není v podstatě příliš drama-
tická. Nikdy se nenech ovládnout momentální nervozitou. Ty musíš být ten, kdo ovládá situaci.
V některých situacích je vozidlo znehybněné, neschopné jízdy, anebo i z jiných důvodů může být nezbytné vystoupit z vozu a

najít úkryt, resp. zahájit palbu. Přestože to zní jednoduše, jednoduché to není. Studenti se na mě dívají jako na blázna, když jim řeknu, že před nácvikem těchto situací je nutné probrat teorii. Mezi chyby, kterých se nováčci

 

Vozidlo 3
Vozidlo je třeba opustit na druhé straně od zdro-
je nebezpečí a při bez-
prostředním ohrožení střelbou pokud možno co nejníže.

dopouštějí, patří např. situace, kdy jim sjede ruka z kliky a neotevřou se dveře. Potom, co se jim podaří je otevřít, je nepřidrží a dveře je při zavření uhodí, za něco se jim zahákne bezpečnostní pás a oni pravou rukou při vyprošťování omylem rozbijí boční okénko, když mezi tím zbraní drženou v levé ruce šermují nebezpečně do všech stran.
Murphyho zákon říká: "Může-li se něco pokazit, pokazí se to". Pouze procvičováním techniky si můžeš být poměrně jist, že svou úlohu zvláneš i ve stresové situaci a tak, jak je zapotřebí, tedy bleskurychle. Při rychlosti 10 - 25 km/h po městě si nezapínám bezpečnostní pás. Jestliže vznikne nouzová situace, která to vyžaduje, chci být schopen opustit vozidlo tak rychle, jak to bude jenom možné. V rychlosti vyšší než
30 km/h může být bezpečnostní pás zapnutý - přidání plynu je tou nejsprávnější možnou reakcí.
Když řídíš, zastav tak, že dupneš na brzdu; nezatahuj ruční. Nepokaž to tím, že zner-
vózníš, když se automobil pohne. Dej pravou ruku na kliku levých dveří a zatlač, aby se otevřely. Okamžitě se o ně opři jak levou rukou, tak nohou. Pravá ruka už směřuje k pouzdru a uchopí zbraň, ale zatím ji nevytahuje. Levá noha jde dozadu. Jakmile bokem opustíš rám dveří, vytáhni zbraň a udělej krok - odstup od dveří, které ti neskýtají kryt ani úkryt. Nyní můžeš zahájit palbu nebo uvažovat o zaujetí vhodného krytu, či alespoň úkrytu. Předčasné vytažení zbraně by mohlo mít za následek, že hlaveň v některém okamžiku zamíří na spolujezdce. To by ve stresové situaci mohlo mít neblahé následky.
V současné době stále ještě přežívá jiný směr nácviku této taktiky. Některé agentury učí otevřít dveře popsaným způsobem, ale potom ještě zůstat sedět, použít dveře jako kryt nebo úkryt, opřít ruku o "véčko" mezi karosérií a otevřenými dveřmi a v této situaci zahájit (opětovat) střelbu. Podle mého názoru jsou v takovémto taktickém pojetí dvě principiální chyby. Za prvé to, že zůstaneš sedět, čímž se stáváš vhodným terčem. A za druhé vozidlo nemusí být v potřebném směru k vedení účinné palby, což

Vozidlo 4
Zbraň se vyjme z pouzdra až po opuštění vozidla.

tě nutí přinejmenším ke gymnastickým cvikům, abys vůbec mohl vystřelit, a to ještě bez míření. Tato technika omezuje vaši schopnost dostat se do cílového prostoru, zvlášť kdyby bylo posléze zapotřebí opustit auto pod palbou.
To je již další modelová situace, jejíž řešení je však mimořád-
ně obtížné. Když jste sami a opuštění vozidla již uvedeným způsobem by bylo příliš nebezpečné, probíhá to zhruba následovně. Jakmile zjistíš, že jsi v ohrožení a automobil je nepojízdný, sehni se a pokud možno pod okrajem okna se přesuň na pravé sedadlo, tedy směrem od útočníka. Otevři pravé dveře, vykul se na zem a co nejrychleji se přesuň do krytu za zadní částí vozidla. Stále však udržuj vzdálenost na délku paže. Jakmile jsi v krytu, vytáhni zbraň, zhluboka se nadechni, vysuň nejprve hlaveň a zamiř na zdroj nebezpečí.
Nejčastěji se chybuje v tom, že je střelec pomalý v opuštění vozu. Akci je třeba zahájit co nejdřív, neboť pokud osoba sedí, stává se snadným cílem. A po zahájení akce je zapotřebí dostat se ven co nejrychleji. Druhou chybou je to, že příliš mnoho osob má touhu vytáhnout zbraň při tom, když

Vozidlo 5
Nemá smysl zůstat sedět v autě a s opřenou zbraní se pokoušet něco zasáhnout střelbou.

se plíží od dveří. To je taktická chyba, která má přinejmenším za následek, že akce není dostatečně dobře a rychle provedena. Pamatujte, že nejdřív se musíte dostat ze zaměřeného prostoru, z kabiny vozu, k úkrytu.

Jako vždy, když zkoušíte taktická cvičení, opakujte je tak dlouho, dokud nezískáte naprostou jistotu provedení. Urči si kamaráda jako "ozbrojeného útočníka" a nechte třetího účastníka rozhodnout, zda provádíš techniku bezpečně, jestli se nedostaneš do nebezpečného postavení, zda v někte-
rých okamžicích nemáš zacloněnou hlaveň a jak bezpečně zacházíš se zbraní. Mimořádně vhodnou pomůckou pro tento účel je videozáznam.

Volně zpracováno podle přednášky Jima Grovera
"Effective Vehicle Defense",
uveřejněné v časopise Handguns, October 1995, s. 76-7

Nahoru Zpět