Zpět

Účinnost střeliva.

Přirozená střelba - Metodika nácviku - Jak střílí Izraelci - CAR System centrální osy
Obrana z auta - Obrana zblízka - Účinnost střeliva - Mýtus zastavujícího účinku

Převzato se souhlasem ze stránek SSK Zlín - 11.12.02.v tuto chvíli nefunkční

Expanzivní střelivo
Expanzivní pistolové a revolverové střely jsou vždycky nejúčinnější.

          Přední americký střelec a publicista Chuck Taylor v časopisu Handguns
popisuje případ, kdy více než metrákový 35letý Larry Thompson, zcela pod vlivem metamfetaminu a alkoholu, zaútočil s nožem na svou bývalou manželku. Ta na něj ze vzdálenosti kolem tří metrů namířila pistolí Browning HP 35 a v rychlém sledu vystřílela všech 15 nábojů 9mm Luger ze zásobníku. Náboje měly expanzivní střely Hornady o hmotnosti 124 grainů (8,03g). Bývalá paní Thompsonová nestřílela tak špatně: Larryho zasáhla dvanáctkrát. Už neudělal ani krok. Jenže střelba skončila, Lucy křečovitě oběma rukama držela prázdnou pistoli a mohla jen bezmocně pozorovat, jak tam Larry pořád stál, upřeně se na ni díval a mával obrovským nožem v pravici. Pravda, byl sice prakticky mrtvý, ale ještě o tom nevěděl. Teprve po několika předlouhých vteřinách se začal postupně sesouvat k zemi. Dalších několik sekund klečel, až konečně svaly povolily a Larry Thompson byl definitivně mrtev.
Pitvou se zjistilo, že každá z 12-ti střel poškodila důležité orgány jeho těla a způsobila mu těžké nebo dokonce smrtelné zranění. Hrudník a břich zasáhlo
11 střel, z nichž šest způsobilo úplný průstřel a zbylé byly nalezeny při pitvě.

Ale jediná "doopravdy" a více méně okamžitě smrtící dvanáctá střela trefila Larryho nad levé oko. Když opouštěla v týle lebku, vyrobila si k tomu dvoupalcový otvor...
Chuck Taylor vidí v průběhu tohoto incidentu potvrzení své filozofie použití zbraně: "Když už to musí být, namiř mu na hrudník a vystřel dvakrát za sebou. Bleskově zhodnoť, co to udělalo. A když ještě stojí, tak ho potřetí střel mezi oči!"
Nejúčinnější typy nábojů proti živé síle, v jednotlivých rážích
Poř. Max. OSS

Ráže

Náboj (hmotnost střely, vo)

N1)
1. 96% .357 Magnum Federal JHP 8,1g, 442ms-1 523
1. 96% .40 S&W Cor-Bon JHP 8,7g, 396ms-1 24
3. 94% .45 ACP Federal H-S 14,9g, 260ms-1 71
4. 91% 9 Luger Cor-Bon JHP+P 7,5g, 412ms-1 32
5. 90% 10 Auto Cor-Bon JHP 9,7g, 396ms-1 10
5. 90% .44 Magnum Winchester ST 13,6g, 380ms-1 50
7. 89% .41 Magnum Winchester ST 11,3g, 380ms-1 53
8. 83% .38 Special2) Cor-Bon JHP+P 7,5g, 380ms-1 29
9. 78% .45 Colt Federal LHP 14,6g, 275ms-1 69
10. 75% .44 Special Winchester ST 13,0g, 247ms-1 60
11. 70% .380 ACP/9K Cor-Bon JHP+P 5,8g, 320ms-1 20
12. 67% .38 Special3) Winchester LHP 10,2g,262ms-1 106
13. 63% 7,65 Browning Win.ST 3,9g,296ms-1 83
14. 42% .22 Magnum Winchester JHP 2,6g  
15. 34% .22 LR CCI Stinger 2,1g, 420ms-1 395
16. 25% 6,35 Browning Winchester JHP 2,9g, 250ms-1 119
1) N = počet případů, v nichž byl tento nejúčinnější náboj použit
         a zaveden do hodnocení
2) čtyřpalcová hlaveň
3) dvoupalcová hlaveň
JHP - plášťová expanzivní střela
LHP - olověná expanzivní střela
ST - Silver Tip
+P - náboje se zvýšeným tlakem plynů
      Snad každý, kdo si pořídí pistoli či revolver k obranný účelům nebo ji nosí ve službě, se také zajímá o její účinky při použití v reálné obranné situaci. Řekněme si rovnou, že zbraň je z tohoto hlediska druhotná, hlavními a prakticky jedinými požadavky jsou její dobrá ovladatelnost a spolehlivost. Účinnost však záleží přede-
vším na tom, co je v ní nabito. Na použi-
tých nábojích, ráži, rychlosti, energii adalších vlastnostech střely. Ale jak se tyto vlastnosti doopravdy projevují v účinnosti střely, o tom toho zpravidla moc nevíme.
Je jasné, že na běžné vzdálenosti může usmrtit střela z každé palné zbraně "podléhající registraci", a v tomto pojetí by se všechny takové zbraně stejně dobře hodily k obraně. Rozdíly by byly zde jen v palebné kapacitě. Jenže ono to tak samozřejmě není. Každý ví, že některá zbraň - resp. střela - je účinnější než jiná a že při obraně by se tedy od ní dal čekat spolehlivější účinek. Teď jenom jak určit, která je právě ta účinnější? Jistě, dá se obecně konstatovat, že účinnost střely roste s její schopností vykonat práci, tedy s energií. Ale toto tvrzení neplatí stopro-
centně, protože zpravidla hraje důležitou roli také tvar a konstrukce střely. O tom, jak se tyto faktory ve skutečnosti projeví, víme v konkrétním případě pramálo.
Někteří podnikavci si ověřují alespoň průbojnost té které střely střelbou do dřeva, mokrých telefonních seznamů, do
plechů, kolejnic apod.. Musíme je však zklamat, protože o reálné účinnosti střely proti člověku se tímto způso-
bem nedozvědí téměř nic - stejně jako ti, kteří vědečtěji měří počáteční rychlost střely, jež se zpravidla více či méně liší od katalogových údajů.

K ověřování ranivých schopností střely existují poměrně dokonalé experimentální metody, ale ty pro svou náročnost na přípravu, vybavení materiálem a výpočetní technikou a odbornou úroveň obsluhy jsou běžnému spotřebiteli prakticky nedostupné nebo přinejmenším neúnosně drahé. Navíc však ani tyto metody nejsou schopny stoprocentně vypovídat o tom, co se v obranné situaci především požaduje: pokud možno první ranou vyřadit útočníka z jakékoliv další akce.

Nejúčinnější typy nábojů proti živé síle s klasickými střelami, které jsou u nás dovoleny
Poř. Max. OSS

Ráže

Střela

1. 72% .357 Magnum LSWC  
2. 69% .45 Colt Winchester LRN 16,5 g
3. 65% .44 Special Winchester LRN 9,5 g
4. 63% 9 Luger Winchester JRN 7,5 g
4. 63% .45 ACP JRN 14,9 g
6. 51% .38 Special1) LRN 10,2 g
7. 50% 7,65 Browning Winchester JRN 4,6 g
7. 50% .380 ACP/9 K JRN  
9. 49% .38 Special2) LRN 10,2 g
10. 23% 6,35 Browning Winchester JRN 3,2 g
11. 21% .22 LR Winchester LRN 2,6 g
1) čtyřpalcová hlaveň
2) dvoupalcová hlaveň
LSWC - olověná střela "semi-wadcutter"
LRN - olověná ogivální střela
JRN - plášťová ogivální střela
Existuje jen jedna cesta, sice pracná, ale zato poměrně objektivní. Pustili se po ní američtí badatelé Evan Marshall a Edwin Sandow a nejnovější výsledky svých výzkumů publikovali v knize Street Stoppers. Analyzovali záznamy o ozbroje-
ných střetnutích, ke kterým došlo v USA za posledních dvacet let. Zkoumali přitom, kdy a s jakým střelivem došlo k požadovanému účinku, tedy k úplnému vyřazení protivníka jedním zásahem. Bylo to mnoho tisíc případů, v nichž zpravidla na jedné straně stáli policisté; touto skutečností je do jisté míry ovlivněno statistické zastoupení jednotlivých ráží. Marshall a Sandow v celkovém počtu případů s daným typem náboje a střely tovární laborace vybrali pouze zásahy do trupu a zjišťovali podíl případů, kdy osoba po jediném zásahu nebyla schopna jakékoliv další útočné akce a nanejvýš ušla vzdálenost do 10 stop (3m). Toto procento v celkovém počtu případů s daným druhem střeliva nazvali "One Shot Stop", ve zkratce OSS. Optimální výsledek by byl OSS = 100%. To znamená, že při
každém zásahu do trupu by došlo k vyřazení protivníka z akce. Takové vlastnosti sice žádný typ pistolových a revolverových nábojů nemá, ale některé z nich se k tomu značně přibližují.
Pro naše podmínky má ovšem výzkum americké dvojice sníženou informační hodnotu. Nejde jenom o to, že v souboru výrazně převažovalo střelivo americké produkce, ale na prvních místech z hlediska účinnosti proti člověku (tab. 1) se ve všech případech umístily náboje s expanzivními střelami typu hollow-point s dutou špičkou, resp. se střelami s krytou expanzí Silver-Tip. Tyto střely jsou u nás pro civilní použití zakázané. Výsledky zjištěné u nábojů s klasickými plášťovými nebo kompaktními střelami bohužel nebylo možno získat pro všechny ráže (tab. 2). Z uvedených důvodů zřejmě nemá smysl hlouběji rozebírat údaje v tab. 1 a další závěry, k nimž autoři dospěli v oboru u nás zakázaného střeliva. Přes neúplnost údajů ve druhé tabulce z nich však můžeme vyvodit řadu užitečných údajů.
Především je jasné, že chceme-li mít účinnou zbraň na obranu, musíme se smířit s tím, že bude mít nějaké rozměry a váhu. Sandow s Marshallem opět potvrzují dávno známou skutečnost, že minipistolky ráže 6,35mm Browning (.25 ACP) sice mohou usmrtit, ale k rychlému odvrácení útoku prostě nemají dostatečné schopnosti.
Marshall a Sandow však také svými výzkumy jednoznačně vyvracejí populární mýtus o obran-
ných zbraních na malorážkové náboje. Bohužel je to tak. Náboj .22 long rifle určitě patří k nejoblíbenějším - vždyť podle výzkumu třeba jen jediný typ CCI Stinger byl použit téměř ve 400 reálných případů střelby na člověka. Ani s expanzní střelou však nemá účinnost srovna-
telnou s tím, čeho se dá dosáhnout s velkými rážemi. S klasickou ogivální střelou je pak stejně slabý jako šestpětatřicítka. Náboj ráže .22 Mag-
num na tom není o mnoho lépe.
Musíme mít na zřeteli, že v obou tabulkách jsou uvedeny jen hodnoty jednoho jediného nejúčin-
nějšího typu náboje v každé ráži. U běžného střeliva budou průměrné výsledky nižší. Rozdíly však budou větší u speciálních střel, kde více záleží na detailech konstrukce pro konkrétní laboraci, než u běžných střel klasického typu.
Poněkud překvapivě se ve skupině ráží střední účinnosti vedle .38 Special a 9 mm K (.380 AUTO) objevuje také 7,65 mm Browning (.32 AUTO), která obvykle bývá řazena ke slabším. U této skupiny nábojů s hodnotou OSS kolem 50% se ovšem dá očekávat potřebný účinek jenom asi

Náboje Colt
Náboje .45 Colt u nás patří k méně známým, avšak s roz-
vojem westernové střelby se dá očekávat, že příslušných zbraní bude přibývat. Účinnost nábojů proti živé síle není špatná.

v polovině případů. Tady vidíme, jak je při obraně důležitá technika double-tap, tedy dvou rychle po sobě jdoucích, ale pokud možno přesných výstřelů.
Ta ostatně není k zahození ani při použití účinnějších ráží, protože stejně žádná z nich při jediném zásahu nemá stoprocentně zaručenou účinnost. Ráže .45 Colt a .44 Special jsou u nás k vidění jen vzácně (i když u první z nich se dá čekat vzestup v souvislosti s westernovou střelbou), a tak nám v tabulce 2 prakticky zůstávají jen tři opravdu účinné ráže: jasně vedoucí .357 Magnum a za ní shodně účinné 9 mm Luger a .45 ACP. Pro malý počet údajů Marshall a Sandow neuvádějí údaje o dalších výkonných rážích z čela tabulky 1. Analogicky však lze určitě očekávat, že i při použití střel klasické konstrukce by se mezi nejúčinnější ráže zařadily zejména
.40 S&W a také .41 Magnum, .44 Magnum nebo u nás v praxi téměř neznámá 10 mm Auto.

Zdroj: SR 11/98

Nahoru Zpět