Zpět

Testové soubory - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - Výsledky

300-349/ 487 otázek

300. Dovolené výrobní provedení plynové zbraně a expanzní zbraně stanoví
a. vyhláška MPO č. 370/2002
b. vyhláška MV č. 384/2002
c. vyhláška MPO č. 369/2002

301. Dovolené výrobní provedení střeliva stanoví
a. vyhláška MPO č. 369/2002
b. vyhláška MV č. 384/2002
c. vyhláška MPO č. 370/2002

302. Postup při znehodnocování a ničení zbraně a střeliva a postup při výrobě řezu zbraně a střeliva stanoví
a. vyhláška MPO č. 369/2002
b. vyhláška MV č. 384/2002
c. vyhláška MPO č. 371/2002

303. Fotografie podle vyhlášky č.384/2002 má mimo jiné
a. rastrovaný povrch a je v barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 30x40 mm, postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy
b. hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35x45 mm, postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy
c. drsný povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 40x50 mm, postavená na kratší stranu s rovnými rohy

304. Teoretická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu se podle vyhlášky MV 384/2002 provádí
a. testem. který je složen ze 30 otázek, z nichž 22 otázek ze znalostí právních předpisů hodnocených třemi body, 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu hodnocených 2 body a tři otázky ze zdravotního minima hodnocených 1 bodem
b. testem. který je složen ze 40 otázek, z nichž 28 otázek ze znalostí právních předpisů hodnocených třemi body, 9 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu hodnocených 2 body a tři otázky ze zdravotního minima hodnocených 1 bodem
c. testem. který je složen ze 45 otázek, z nichž 30 otázek ze znalostí právních předpisů hodnocených třemi body, 10 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu hodnocených 2 body a 5 otázek ze zdravotního minima hodnocených 1 bodem

305. Praktická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz se podle vyhlášky MV č.384/2002 provádí tak, že žadatel mimo jiné předvede
a. prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu
b. prohlídku střeliště za účelem zjištění, zda není poškozeno
c. prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není poškozená

306. Praktická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz se podle vyhlášky MV č.384/2002 provádí tak, že žadatel mimo jiné předvede
a. rozebrání a vyčištění zbraně před střelbou
b. částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, které je nutné k vyčištění zbraně po střelbě
c. rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k překontrolování zbraně, zda na ní není závada

307. Praktická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz se podle vyhlášky MV č.384/2002 provádí tak, že žadatel mimo jiné předvede
a. postavení při střelbě a ukázku zastavení střelby při závadě zbraně
b. postup při kontrole střeliva před střelbou a při zjištění závady na střelivu
c. postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby

308. Praktická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz se podle vyhlášky MV č.384/2002 provádí tak, že žadatel mimo jiné předvede střelbu
a. na pevný cíl
b. na pohyblivý cíl
c. na nekrytý cíl

309. Při zkoušce odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz se ke střelbě na pevný cíl podle vyhlášky MV č.384/2002 použije mimo jiné
a. druh zbraně, kterou žadateli určí zkušební komisař
b. druh zbraně odpovídající skupině zbrojního průkazu, kterou žadatel uvádí v přihlášce
c. zbraň, kterou si žadatel zapůjčil od podnikatele na úseku zbraní a střeliva

310. Při zkoušce odborné způsobilosti žadatele se podle vyhlášky MV č.384/2002 použije ke střelbě místo loveckých kulových a loveckých kombinovaných zbraní
a. krátká zbraň ráže 22 LR (5,6 mm) - malorážka
b. dlouhá zbraň ráže 22 LR (5,6 mm) - malorážka
c. krátká zbraň ráže 38 Speciál (9 mm) - malorážka

311. Podle vyhlášky MV 384/2002 Sb. v případech, kdy žadatel o zkoušku odborné způsobilosti je vlastníkem zbraně, kterou drží na povolení k držení zbraně
a. může být při praktické části zkoušky přednostně použita tato zbraň
b. nemůže být při praktické části zkoušky přednostně použita tato zbraň
c. musí být při praktické části zkoušky přednostně použita tato zbraň

312. Střelba žadatele o zkoušku odborné způsobilosti se podle vyhl. 384/2002 Sb. provádí na střelnici
a. v poloze vstoje
b. v poloze vkleče
c. v poloze vleže

313. Podle vyhlášky MV 384/2002 oporu zbraně při střelbě žadatele o zkoušku odborné způsobilosti
a. může použít pouze žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A, jde-li o střelbu z dlouhé zbraně, nebo zbrojního průkazu skupiny D
b. může použít pouze žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny B, jde-li o střelbu z dlouhé zbraně, nebo zbrojního průkazu skupiny C
c. může použít pouze žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A, jde-li o střelbu z dlouhé zbraně, nebo zbrojního průkazu skupiny E

314. Podle vyhlášky MV 384/2002 se při střelbě žadatele o zkoušku odborné způsobilosti z krátké kulové zbraně jako cíl použije
a. pistolový mezinárodní terč 30/10 nebo bílý terč o rozměru 450x450 mm s černým kruhovým středem o průměru 100 mm, pevně uchycený v cílovém prostoru střelnice
b. malorážkový mezinárodní terč 40/30 nebo bílý terč o rozměru 500x500 mm s černým kruhovým středem o průměru 150 mm, pevně uchycený v cílovém prostoru střelnice
c. pistolový mezinárodní terč 30/10 nebo bílý terč o rozměru 550x550 mm s černým kruhovým středem o průměru 200 mm, pevně uchycený v cílovém prostoru střelnice

315. Podle vyhlášky MV 384/2002 při střelbě žadatele o zkoušku odborné způsobilosti z dlouhé kulové zbraně nebo brokové zbraně se jako cíl použije
a. pistolový mezinárodní terč 30/10 nebo bílý terč o rozměru 150x150 mm s černým kruhovým středem o průměru 90 mm, pevně uchycený v cílovém prostoru střelnice
b. malorážkový mezinárodní terč 40/30 nebo bílý terč o rozměru 300x300 mm s černým kruhovým středem o průměru 150 mm, volně uchycený v cílovém prostoru střelnice
c. malorážkový mezinárodní terč nebo bílý terč o rozměru 250x250 mm s černým kruhovým středem o průměru 112 mm, pevně uchycený v cílovém prostoru střelnice

316. Podle vyhlášky MV 384/2002 před zahájením hodnocené střelby si žadatel o zkoušku odborné způsobilosti ověří
a. dvěma výstřely správnost nastřelení zbraně
b. třemi výstřely správnost nastřelení zbraně
c. pěti výstřely správnost nastřelení zbraně

317. V teoretické části zkoušky odborné způsobilosti je žadatel podle vyhlášky MV 384/2002 hodnocen stupněm prospěl, jestliže bez pomůcek získá ve lhůtě
a. 20 minut nejméně 60 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny A
b. 30 minut nejméně 64 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny A
c. 40 minut nejméně 67 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny A

318. V teoretické části zkoušky odborné způsobilosti je žadatel podle vyhlášky MV 384/2002 hodnocen stupněm prospěl, jestliže bez pomůcek získá ve lhůtě
a. 30 minut nejméně 67 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny B a C
b. 40 minut nejméně 71 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny B a C
c. 45 minut nejméně 74 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny B a C

319. V teoretické části zkoušky odborné způsobilosti je žadatel podle vyhlášky MV 384/2002 hodnocen stupněm prospěl, jestliže bez pomůcek získá ve lhůtě
a. 40 minut nejméně 74 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny D a E
b. 45 minut nejméně 69 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny D a E
c. 30 minut nejméně 71 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny D a E

320. Při střelbě na pevný cíl v praktické části zkoušky je podle vyhlášky MV č.384/2002 Sb. je žadatel o zbrojní průkaz skupiny A hodnocen stupněm "prospěl", jestliže mimo zvládnutí jiných činností dosáhne
a. nejméně jeden zásah v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně jeden zásah v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 20 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nebo nejméně jeden zásah terče z brokové zbraně na vzdálenost 30 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut,
b. nejméně dva zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně dva zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nebo nejméně dva zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 25 m z čtyř možných výstřelů v čase nejdéle tři minuty,
c. nejméně tři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 30 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně tři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nebo nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 15 m ze pěti možných výstřelů v čase nejdéle pět minut,

321. Při střelbě na pevný cíl v praktické části zkoušky je podle vyhlášky MV č.384/2002 Sb. je žadatel o zbrojní průkaz skupiny B hodnocen stupněm "prospěl", jestliže mimo zvládnutí jiných činností dosáhne
a. nejméně dva zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně dva zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nebo nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 20 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle čtyři minut,
b. nejméně tři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 20 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně tři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nebo nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 20 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pět minut,
c. nejméně čtyři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně čtyři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nebo nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 25 m z čtyř možných výstřelů v čase nejdéle tři minuty,

322. Při střelbě na pevný cíl v praktické části zkoušky je podle vyhlášky MV č.384/2002 Sb. je žadatel o zbrojní průkaz skupiny C hodnocen stupněm "prospěl", jestliže mimo zvládnutí jiných činností dosáhne
a. nejméně tři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 20 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut a nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 20 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pět minut,
b. nejméně čtyři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut a nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 25 m z čtyř možných výstřelů v čase nejdéle tři minuty,
c. nejméně čtyři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 30 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle tří minut a nejméně čtyři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle tři minuty,

323. Při střelbě na pevný cíl v praktické části zkoušky je podle vyhlášky MV č.384/2002 Sb. je žadatel o zbrojní průkaz skupiny D hodnocen stupněm "prospěl", jestliže mimo zvládnutí jiných činností dosáhne
a. nejméně dva zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 5 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut,
b. nejméně tři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle tří minuty,
c. nejméně čtyři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle dvou minut,

324. Při střelbě na pevný cíl v praktické části zkoušky je podle vyhlášky MV č.384/2002 Sb. je žadatel o zbrojní průkaz skupiny E hodnocen stupněm "prospěl", jestliže mimo zvládnutí jiných činností dosáhne
a. nejméně čtyři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle tří minut,
b. nejméně tři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle čtyř minut,
c. nejméně dva zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle jedné minuty,

325. Podle vyhlášky MV č.384/2002 Sb. zkušební komisař při praktické části zkoušky odborné způsobilosti okamžitě ukončí zkoušku a žadatel hodnotí stupněm "neprospěl", pokud tento
a. vlastním zaviněním ohrozí bezpečnost osob
b. vlastním zaviněním způsobí závadu na zbrani nebo náboji
c. vlastním zaviněním se nezúčastní střelby na pevný cíl

326. Žadatel, který v teoretické části zkoušky odborné způsobilosti hodnocen stupněm "prospěl a v praktické části zkoušky "neprospěl", může podle vyhlášky MV č. 384/2002 praktickou část zkoušky
a. jednou opakovat do dvou měsíců ode dne, kdy v praktické části zkoušky byl hodnocen stupněm "nepospěl"
b. dvakrát opakovat do tří měsíců ode dne, kdy v praktické části zkoušky byl hodnocen stupněm "nepospěl"
c. dvakrát opakovat do šesti měsíců ode dne, kdy v praktické části zkoušky byl hodnocen stupněm "nepospěl"

327. Podle vyhlášky MV č.384/2002 Sb. zkušební komisař za účast u zkoušky jednoho žadatele o vydání zbrojního průkazu náleží odměna, která činí
a. 100,- Kč
b. 200,- Kč
c. 300,- Kč

328. Teoretická část zkouška odborné způsobilosti zkušebního komisaře se podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb., provádí
a. testem, který je složen ze 60 otázek, z nichž je 52 otázek ze znalosti právních předpisů, 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu a tři otázky ze znalosti zdravotního minima, a z ústního pohovoru trvajícího nejdéle 20 minut
b. testem, který je složen ze 50 otázek, z nichž je 42 otázek ze znalosti právních předpisů, 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu a 3 otázky ze znalosti zdravotního minima, a z ústního pohovoru trvajícího nejdéle 30 minut
c. testem, který je složen ze 65 otázek, z nichž je 50 otázek ze znalosti právních předpisů, 10 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu a pět otázek ze znalosti zdravotního minima, a z ústního pohovoru trvajícího nejdéle 45 minut

329. V praktické části zkoušky odborné způsobilosti zkušebního komisaře se podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. žadatel mimo jiné předvede
a. prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu
b. prohlídku střeliště za účelem zjištění, zda není poškozeno
c. prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není poškozená

330. V praktické části zkoušky odborné způsobilosti zkušebního komisaře se podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. žadatel mimo jiné předvede
a. rozebrání a vyčištění zbraně před střelbou
b. částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k vyčištění zbraně po střelbě
c. rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k překontrolování zbraně, zda není není závada

331. V praktické části zkoušky odborné způsobilosti zkušebního komisaře se podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. žadatel mimo jiné předvede
a. postavení při střelbě a ukázku zastavení střelby při závadě zbraně
b. postup při kontrole střeliva před střelbou a při zjištění závady na střelivu
c. postu při přípravě zbraně a střeliva před střelbou, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby

332. V praktické části zkoušky odborné způsobilosti zkušebního komisaře se podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. žadatel mimo jiné prokáže
a. znalosti z postupu řídícího střelby
b. znalosti z provozního řádu střelnice
c. znalosti zkušebního řádu

333. V praktické části zkoušky odborné způsobilosti zkušebního komisaře se podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. žadatel mimo jiné předvede střelbu
a. na pevný cíl
b. na pohyblivý cíl
c. na nekrytý cíl

334. Při zkoušce odborné způsobilosti zkušebního komisaře se ke střelba na pevný cíl podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. použije
a. plynová zbraň určená pro střelbu náboji typo flobert s energií střely na ústí hlavně do 7 J
b. palná zbraň určená pro střelbu náboji typo flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J
c. střelná zbraň určená pro střelbu náboji typo flobert s energií střely na ústí hlavně do 10 J

335. Při zkoušce odborné způsobilosti zkušebního komisaře se ke střelba na pevný cíl podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. provádí
a. v poloze vstoje bez opory zbraně
b. v poloze vleže s oporou zbraně
c. v poloze vkleče s oporou zbraně

336. Při zkoušce odborné způsobilosti zkušebního komisaře se ke střelba na pevný cíl podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. použije
a. bílý terč o průměru soustředných kruhů 100 mm s černým středem o průměru 35 mm
b. zelený terč o průměru soustředných kruhů 150 mm s černým středem o průměru 50 mm
c. bílý terč o průměru soustředných kruhů 120 mm s černým středem o průměru 45 mm

337. Při zkoušce odborné způsobilosti zkušebního komisaře se ke střelba na pevný cíl podle vyhlášky MV č. 384/2002 Sb. žadatel ověří
a. dvěma výstřely správnost nastřelení zbraně
b. třemi výstřely správnost nastřelení zbraně
c. pěti výstřely správnost nastřelení zbraně

338. V teoretické části zkoušky odborné způsobilosti zkušebního komisaře je žadatel podle vyhlášky MV 384/2002 hodnocen stupněm "prospěl", jestliže bez pomůcek a správně odpoví ve lhůtě
a. 30 minut nejméně 47 otázek z testu a následně potvrdí znalosti stanovené v zákoně v zákoně o zbraních
b. 60 minut nejméně 52 otázek z testu a následně potvrdí znalosti stanovené v zákoně v zákoně o zbraních
c. 80 minut nejméně 57 otázek z testu a následně potvrdí znalosti stanovené v zákoně v zákoně o zbraních

339. Praktická část zkoušky odborné způsobilosti zkušebního komisaře je podle vyhlášky MV 384/2002 hodnocen stupněm "prospěl", jestliže žadatel po zvládnutí ostatních praktických činností při střelbě na pevný cíl prokáže
a. znalost bezpečného chování na střelnici a na vzdálenost 5 m a v čase nejdéle do 5 minut zasáhne nejméně třikrát z pěti výstřelů terč do prostoru v něm vyobrazených soustředných kruhů
b. znalost provozního řádu střelnice a na vzdálenost 10 m a v čase nejdéle do tří minut zasáhne nejméně čtyřikrát z pěti výstřelů terč do prostoru v něm vyobrazených soustředných kruhů
c. znalost zkušebního řádu a na střelnici a na vzdálenost 15 m a v čase nejdéle do dvou minut zasáhne nejméně pětkrát z 10 výstřelů terč do prostoru v něm vyobrazených soustředných kruhů

340. Pokud žadatel při praktické části zkoušky odborné způsobilosti zkušebního komisaře vlastním zaviněním ohrozí bezpečnost osob, zkušební komise podle vyhlášky MV č.384/2002 Sb.
a. zkoušku okamžitě ukončí a ohodnotí zkoušku stupněm "neprospěl"
b. napomene žadatel a v případě nápravy ohodnotí zkoušku stupněm "prospěl"
c. zkoušku ukončí a vyzve žadatele, aby se dostavil v dalším termínu k vykonání praktické části zkoušky

341. Technické požadavky pro zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných střelných zbraní nebo střeliva a podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami stanoví
a. nařízení vlády č.338/2002 Sb.
b. zákon o zbraních
c. vyhláška Ministerstva vnitra

342. Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. se za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných střelných zbraní nebo střeliva mimo jiné považuje uzamykatelná ocelová schránky nebo uzamykatelná ocelová skříň, které splňují požadavky odolnosti proti vloupání
a. 10 odporových jednotek podle České technické normy ČSN EN 1143-1, a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečnost zařazeným do třídy B podle České technické normy ČSN P 165110
b. 15 odporových jednotek podle České technické normy ČSN EN 1143-1, a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečnost zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN P 165110
c. 20 odporových jednotek podle České technické normy ČSN EN 1143-1, a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečnost zařazeným do třídy C podle České technické normy ČSN P 165110

343. Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. se za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných střelných zbraní nebo střeliva mimo jiné považuje
a. uzamykatelný skříňový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci skříňových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1
b. ocelový skříňový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci skříňových trezorů bezpečnostní třídy A podle České technické normy ČSN EN 1143-1
c. uzamykatelný trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci skříňových trezorů bezpečnostní třídy B podle České technické normy ČSN EN 1143-1

344. Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. se za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných střelných zbraní nebo střeliva mimo jiné považuje
a. zvláštní uzamčené zařízení, které je neoddělitelně ukotveno do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu, a vybaveno zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN P 165110
b. uzamčené zařízení, které je neoddělitelně ukotveno do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu, a vybaveno zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy B podle České technické normy ČSN P 165110
c. uzamčené zařízení, které je neoddělitelně ukotveno do stěny nebo podlahy zhotovených z betonových panelů nebo stejného stavebního materiálu, a vybaveno zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy C podle České technické normy ČSN P 165110

345. Za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných střelných zbraní nebo střeliva mimo jiné považuje
a. uzamčená místnost nebo zvláštní objekt, které splňují požadavky podle §5 zákona o zbraních
b. uzamčená místnost nebo zvláštní objekt, které splňují požadavky podle §3 nařízení vlády č.338/2002 Sb.
c. uzamčená místnost nebo samostatný dům, které splňují požadavky podle §2 vyhlášky MV 384/2002 Sb.

346. Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. se za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných střelných zbraní nebo střeliva mimo jiné považuje
a. celoocelový trezor, který splňuje shodné požadavky kladené na klasifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy II podle České technické normy ČSN EN 1143-1
b. trezor, který splňuje shodné požadavky kladené na klasifikaci celoocelových trezorových dveří a celoocelových trezorů bezpečnostní třídy III podle České technické normy ČSN EN 1143-1
c. komorový trezor, který splňuje shodné požadavky kladené na klasifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy IV podle České technické normy ČSN EN 1143-1

347. Za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných střelných zbraní nebo střeliva mimo jiné považuje výloha a skla výloh, které splňuje podmínky
a. podle § 24 zákona o zbraních
b. podle § 4 nařízení vlády č. 338/2002 Sb.
c. podle § 4 vyhlášky MV č. 384/2002 Sb.

348. Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. se za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných střelných zbraní nebo střeliva mimo jiné považuje sklo vitríny nebo pultu, které je vybaveno bezpečnostní folií proti průrazu s odolností
a. nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu
b. nejméně 300 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu
c. maximálně 350 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu

349. Uzamčená místnost nebo samostatný objekt (zvláštní objekt) jsou podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. mimo jiné vybaveny trezorovými dveřmi, které splňují požadavky pro
a. kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy II podle České technické normy ČSN EN 1143-1
b. kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy III podle České technické normy ČSN EN 1143-1
c. kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy IV podle České technické normy ČSN EN 1143-1

Další Nahoru